CALCULDENT

CalculDENT - kalkulátor pro výpočet minutové sazby je program pro operační systém Windows vycházející z metodiky výpočtu minutové sazby dle České stomatologické komory vydané v roce 2010 a je postupně aktualizován až do současnosti. Lze jej použít jako pomůcku pro přehlednější plánování a hospodaření při vedení ordinace či pro stanovení ordinačních cen. Dále k evidenci a vytváření seznamů a ceníků výkonů a protetiky ordinace.
 

PRO 1 ORDINACI = CALCULDENT 5

zaváděcí cena 4000 Kč

vs.

PRO VÍCE ORDINACÍ = CALCULDENT SRO

zaváděcí cena 5000 Kč

 

 „Jednou ze silných stránek Calculdentu je možnost tvořit si a zakládat svoje vlastní individuální výkony a protetiku do svého (uživatelského) seznamu. Tvořte si svoje vlastní výkony a svou vlastní  protetiku. Vymyslete si číselné označení, název, doplňte MS, určete si čas a přímý materiál. Založte si vlastní výkon - např. varianty kompozitní výplně, různé operativní výkony dle náročnosti, různě pracné varianty léčení zubu, cokoliv podobného. Stejně můžete postupovat v protetice. Stiskem tlačítka Přidat (Výkon, Protetiku) pak dostanete svůj Výkon (Protetiku) do svého (uživatelského, pracovního) seznamu. Ceny se obvykle stanovují na období půl roku nebo rok, či aktuálně podle  významných změn v nákladech či záměrech. Doporučujeme si ceníky ukládat či tisknout s označenou MS, vytvořit si časové řady. To budou a jsou doklady pro Vás i pro FÚ. A samozřejmě jsou to také doklady pro porovnání.“

MUDr. Ladislav Záruba