Parodontologie

Obrázky a schémata zánětu 28. 09. 2020, MUDr. Vladislav Pintera

Jedná se o práci MUDr. Vladislava Pintery z Brna. Zajímavým způsobem zpracoval téma které je pro stomatologii hodně důležité.
S kolegou Pinterou spolupracuji a myslím, že tyto texty mohou být pro odbornou veřejnost zajímavé.  Pro laiky text není.
Přeji kolegům podnětné čtení.       MUDr. Ladislav Záruba, 28.09. 2020

Léčebné postupy

Vážení čtenáři mého webu,

na obrázcích jsou zachyceny některé situace, které řešíme v dutině ústní v běžné praxi dost často.
Vezmeme-li to od zdola:
prvé dva obrázky ukazují hojící se tzv. epiteliální štěp v měkké tkání pod dolními řezáky.
Jednalo se o řešení tzv. mělké předsíňky ústní a ochranu dolních řezáků před tahem sliznice dolního rtu. Výhodou tohoto řešení je, že rána je dobře fyziologicky krytá, dobře se hojí. Místo odběru štěpu, obvykle na patře, se rovněž hojí bez potíží.