ODBORNÉ ČLÁNKY

zahrnující určitou vědecko výzkumnou práci MUDr. Ladislava Záruby se spoluautory.

Obrana živnostníků I.

V souvislosti s opět napadáním drobných podnikatelů a živnostníků je potřeba uvést některé záležitosti na pravou míru a do správného kontextu. 

Úvod do minutové kalkulace

Odborný článek na téma Minutové kalkulace a ceny naší práce včetně konkrétního příkladu.

Vedení a prosperita ordinance

Přehledná prezentace na téma prosperity a vedení ordinace (minutová sazba, finanční úřad, cenová kontrola ordinace).

Alternativa léčebné vložky v endodoncii

Zesílení dekontaminačního efektu hydroxidu vápenatého zapojením další zásadité látky. 

Některé zásadité efekty v endodoncii

Zjednodušení silného zásaditého efektu, zkouška na bakteriálních kmenech a vysvětlení mechanismu efektu.

Silikony v moderní endodoncii

Kritické zhodnocení materiálů kořenových výplní, vývoj a určitá zkouška silikonu vhodného jako kořenová stála výplň.

Apexlokátory

Vývoj originálního apexlokátoru a jeho klinická zkouška.

Tenzidy

Modifikace léčebné vložky a výplachu v endodoncii

Překvapení v ordinaci

Kazuistika pacientky

Schémata MIK 1, 2

Formulář ke stažení ve formátu .doc

Mezizubní index krvácivosti = Mik 1,2

Význam, ukázky, přínos

Parodontální index

Prezentace nového parodontálního indexu