Parodontologické texty a souvislosti

Článek od pana doktora Pintera včetně příloh:

článek - dodatek - seznam zkratek


Článek od pana doktora Jebavého:

článek