Zubní lékařství

Obrázky a schémata zánětu 28. 09. 2020, MUDr. Vladislav Pintera

Jedná se o práci MUDr. Vladislava Pintery z Brna. Zajímavým způsobem zpracoval téma které je pro stomatologii hodně důležité.
S kolegou Pinterou spolupracuji a myslím, že tyto texty mohou být pro odbornou veřejnost zajímavé.  Pro laiky text není.
Přeji kolegům podnětné čtení.       MUDr. Ladislav Záruba, 28.09. 2020