Samuel Colt, anestézie, zubní lékařství

Tento příspěvek je článek Dr. Vladislava Pintery z Brna. Zubního lékaře širokého záběru v medicíně i v ostatních oborech, chemii, mechanice, atd.
Konečně posuďte sami. Článek neprošel jazykovou úpravou proto omluvte případné nesrovnalosti tohoto typu.
Bohatá faktografie za to stojí.
Ladislav Záruba, dne 30.08.2020

Příloha: