Souborný referát Covid 19, MUDr. Vladislav Pintera

Vážení klienti,
předkládám Vám docela aktuální záležitost. Je to souborný referát MUDr. Vladislava Pintery z Brna o onemocnění Covid 19. Pan kolega si dal značnou práci, výborně fakta uspořádal a předložil. Jeho práce je originální, tím chci říci že neprošla jazykovou úpravou - to je třeba tolerovat. Práci považuji za velice podařenou, řekl bych že ani lékař biochemik či virolog by se za takovou souhrnou práci nemuseli stydět. Pravda,kolega Pintera je lékař stomatolog, není to přímo specialista ale v době jeho studií jsme museli mít i státnici z interního lékařství, poměrně náročnou zkoušku z mikrobiologie, atd.
Zopakujme si hlavní ideje práce: virus je vysoce nakažlivý, šíří se respirační cestou, napadá vnitřní výstelku cév = endotel = tím způsobuje mnoho různých příznaků. Nejvíce zřejmě poškozuje endotel cév plic, proto záněty plic až úmrtí.  Výsledný obraz choroby je tvořen masivností infekce (pomnožením viru) a větší či menší imunitní odpovědí. Pozornému čtenáři neunikne zmínka o infekci koronavirem v nosních dutinách a v ústech. Proto doporučujeme výplachy dutiny ústní a kloktání ústními vodami s chlorhexidinem (CHX). Tento preparát koronavirus spolehlivě likviduje.
Řekl bych, že prací kolegy Pintery i my lékaři stomatologové (zubní lékaři) můžeme participovat na "boji" s touto nelehkou infekcí.
Děkuji váženému kolegovi, přeji zajímavé "počtení" a  hlavně pozor na koronavirus, stálou opatrnost.
MUDr. Ladislav Záruba, dne 14.11.2020

Příloha: