Léčebné postupy

Vážení čtenáři mého webu,

na obrázcích jsou zachyceny některé situace, které řešíme v dutině ústní v běžné praxi dost často.
Vezmeme-li to od zdola:
prvé dva obrázky ukazují hojící se tzv. epiteliální štěp v měkké tkání pod dolními řezáky.
Jednalo se o řešení tzv. mělké předsíňky ústní a ochranu dolních řezáků před tahem sliznice dolního rtu. Výhodou tohoto řešení je, že rána je dobře fyziologicky krytá, dobře se hojí. Místo odběru štěpu, obvykle na patře, se rovněž hojí bez potíží.

Určitou nevýhodou je barva štěpu, bývá bílý, nikoliv růžový, jako sliznice v okolí.
Ovšem je-li výrazný ret, který předsíňku a řezáky dobře kryje při běžné mluvě, pak není problém.
Po týdnu opatrného stravování je již pacient zcela bez obtíží.
Další tři obrázky zachycují rovněž dosti častou situaci - odkrytí krčku zubu.
Prvý obrázek ukazuje defekt, další dva již stav po operativním řešení po týdnu.
Byl použit tzv. mesenchymální (vazivový) štěp, opět z určitého místa na patře.
Poslední obrázek (ten nejhořejší) právě ukazuje odběrové místo po týdnu.
Tuto ránu je vhodné lokálně ošetřovat např. Solcoserylem, rána však nevyvolává obtíže.
Moderní parodontologická terapie tedy nabízí zajímavé možnosti úpravy tkání a řešení kosmetických defektů. Podmínkou je dobrý celkový zdravotní stav pacienta a vyhovující lokální podmínky, které umožňují adekvátní operativu.

Obrázek č.6 - odběrové místo stěpu po týdnu

Obrázek č.5 - tzv. mesenchymální (vazivový) štěp po týdnu

Obrázek č.4 -  tzv. mesenchymální (vazivový) štěp po týdnu

 Obrázek č.3 - defekt odkrytí krčku zubu


 

Obrázek č.2 - hojící se tzv. epiteliální štěp v měkké tkání pod dolními řezáky

Obrázek č.1 - hojící se tzv. epiteliální štěp v měkké tkání pod dolními řezáky