Dovolená, 18.08. - 26.08. 2022.

Dobrý den vážení klienti mé ordinace,
pozor ! Ordinace nastupuje dovolenou od 18.08. - 26.08.2022. Prvý ordinační den je 29.08.2022.
Co dělat když nastanou bolestivé potíže? Vyhledat zubního lékař pokud možno v nějaké vaší dosažitelnosti, požádat ho o pomoc. Ze zákona vám pomůže (musí vyhovět) každá zubní ordinace. Ale pozor! Není to tak jednoduché, musíte přijít na vyhrazené hodiny, akceptovat provozní a personální  podmínky ordinace - tzn. lékař sám (sestra má dovolenou) vás může ošetřit jen do určité míry nebo vůbec ne. To záleží na povaze ošetření. Zrovna tak sestra sama (lékař má dovolenou) vám může pomoci spíše jen radou nebo nějak organizačně.
Někdy vás ošetřit vůbec nejde - lékař řeší nějaký jiný naléhavý stav = npař. náročné ošetření dítěte, nelze se vám věnovat.
Období léta je prostě náročné pro všechny - vy míváte dovolenou, zdravotníci také, atd. Pomoc je nesnadná.
Dále se můžete informovat v sekci zdravotnictví Libereckého kraje - viz web LK.
Informace o 1. zubní pomoci najdete na www.libdent.cz   = So, Ne, svátky.
Přeji vám krásné letní dny a žádné zubní starosti,
MUDr. Ladislav Záruba, Česká Lípa