Telefonní provoz, doplněno 26.07.2020

Vážení čtenáři mého webu, již delší dobu máme určitý problém s telefonním provozem. V ordinaci se především pracuje, poskytovat co nejlepší péči není jednoduché, chce to klid na práci. To ovšem za stálého vyřizování telefonů jde dost těžko. Při náročnější práci je telefonování nemožné.

Vezměte na vědomí jednoduchou věc. Volající má na telefon čas ...ale ten nemusí mít druhá strana a to zvlášť pracoviště lékaře.

Jak to řešit? Zkusit později, ale ne 5x, použít SMS = velmi dobrá možnost, odpovídáme, jak je čas.                                                                                                   

Nejlepší je použít tento web, oddíl Kontakty, vyřešíme v poklidu jak bude čas. A SMS na 774 001 950 - což je ordinační mobil.                                                                                                                                                                                                                                                          

Bohužel nemáme tzv. recepční, která vyřizuje telefony, objednává, atd. Jsme jen dva, já a má asistentka. ZP mne tak bohatě neplatí                                                    

abych si mohl recepční dovolit.                                                                                                                                                                                                     

 

Při vyřizování vašeho požadavku  byste měli jasně vědět co si přejete, dobře, stručně, zřetelně formulovat.   Nemusíte mluvit rychle. Tomu je v                telefonu špatně rozumět. Posluchejte, co se vám říká. Není dobrou vizitkou volajícího když opět volá za 5 minut s tím, že zapomněl datum                       objednávky.  Bohužel tyto případy nejsou až tak zřídkavé a ztěžují nám práci.  Z toho vidíte, že nejlepší je mailová pošta, řešíme v poklidu, atd.                                                                           .

Práce nás živí, máme   tedy jasný zájem vám vyhovět. Ovšem zase vy musíte mít na vědomí, že naše práce má svá pravidla.                                                             

 Děkuji za pochopení                                                                            MUDr. Ladislav    Záruba